• Fixní kontroly v Krušnohoří
 • Výuka OB v Krušnohoří
 • Další areály pevných kontrol v ČR
 • Rozpis přeboru škol

  Druh závoduPřebor základních a středních škol Ústeckého kraje v orientačním běhu a veřejný závod v orientačním běhu
  Pořádající orgánČeský svaz orientačních sportů
  Pořádající subjektyKrušnohorský rogainingový klub Litvínov a USV TU Dresden.
  DatumÚterý 5. 4. 2011
  Místo konáníLitvínov, okres Most
  CentrumŠkolní klub základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Podkrušnohorská 1589, Litvínov.
  Kategorie Zařazení žáků do jednotlivých kategorií se řídí následujícími pravidly:
  v dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nesmí startovat v nižší ani ve vyšší věkové kategorii !!!
  Kategorie
  Zařazení závodníci
  DII D5
  mladší děvčata, 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2001, 2000, 1999
  HII H5
  mladší děti (hoši), 4. – 5. ročník ZŠ, rok narození 2001, 2000, 1999
  DIII D7
  mladší žactvo (děvčata), 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda víceletých gymnázií, rok narození 1999, 1998, 1997
  HIII H7
  mladší žactvo (hoši), 6. – 7. ročník ZŠ, prima, sekunda víceletých gymnázií, rok narození 1999, 1998, 1997
  DIV D9
  starší žactvo (děvčata), 8. – 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií, rok narození 1997, 1996, 1995
  HIV H9
  starší žactvo (hoši), 8. – 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šestiletých gymnázií, rok narození 1997, 1996, 1995
  DV DS
  studenti (děvčata), 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií, rok narození 1995 až 1991
  HV HS
  studenti (hoši), 1. – 4. ročník středních škol, kvinta až oktáva osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých gymnázií, rok narození 1995 až 1991
  P
  Příchozí - bez rozdílu věku a pohlaví

  Účast a hodnocení

  V krajském přeboru může startovat v družstvu školy v každé kategorii 5 nominovaných závodníků. Případní nadpočetní žáci se do konečných výsledků krajského přeboru škol nezapočítávají a soutěží pouze v závodě jednotlivců. Vítězové soutěže jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích.

  Každý vítěz individuální kategorie získává pro své družstvo body ve výši dvojnásobku počtu družstev zúčastněných v jeho kategorii, další závodník v pořadí má vždy o bod méně. Pokud např. v kategorii startuje 12 družstev, vítěz získává 24 bodů, druhý 23 atd. Ve všech kategoriích bodují pouze dva nejlepší závodníci z každé školy, tudíž je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body.

  O postup do celostátního kola soupeří školy ve třech následujících kategoriích, přičemž body odpovídajících věkových skupin se sčítají:
  • v kategorii DII, HII (D5, H5) - do celostátního finále nepostupují
  • v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
  • v kategorii DV, HV (DS, HS)

  Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť, v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí v soutěži družstev nižší součet časů bodujících členů družstva.
  Mapa Jazykovka, měřítko 1 : 7 500, ekvidistance 5 m, stav březen 2011, rozměr A4.
  Mapovali: Josef Neumann a Jan Tojnar.
  Mapy budou vodovzdorně upraveny.
  TerénKopcovitý s hustou sítí cest, les převážně dobře průběžný, místy s podrostem.
  PřihláškyDo středy 30. 3. 2011 zašlete jmenovitý seznam závodníků (jméno, příjmení, škola, třída, ročník narození) na e-mail: krk@rogaining.cz. Jako první vždy napište 5 závodníků - reprezentantů školy, kteří v dané věkové kategorii soutěží o postup do celostátního finále, a pod nimi uveďte seznam případných dalších účastníků individuálního závodu. Vaše přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď organizátora.
  StartovnéStartovné je zdarma, jelikož akce získala podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fondu malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013.
  DopravaIndividuální. Auta zaparkují na veřejných komunikacích v okolí školy. Při parkování dbejte pokynů organizátorů a berte ohled na místní obyvatele, abychom zde v budoucnu mohli zase pořádat závody.
  PrezentaceV úterý 5. 4. 2011 mezi 12:30 až 14:00 v centru závodu - Školní klub základní školy s rozšířenou výukou jazyků.
  RaženíKleštičkami do papírových průkazek, které obdržíte na prezentaci.
  StartIntervalový, start prvních závodníků 00 = 14:00
  VzdálenostiParkoviště - centrum 100 až 200 m, vzdálenost na start do 500 m, cíl v centru
  ObčerstveníV cíli šťáva nebo čaj a malá sladkost pro všechny kteří dokončí.
  InformaceNa webové stránce závodu: http://www.krk-litvinov.cz/cs/prebor2011/,
  nebo na e-mailu: krk@rogaining.cz.
  Funkcionáři závodu
  Ředitel závodu
  Jan Tojnar
  Hlavní rozhodčí
  Alena Neradová
  Stavitel tratí
  Jan Tojnar
  Rozpis byl schválen komisí rozvoje orientačního běhu v březnu 2011

  Nabídka

 • Novinky přebor škol
 • Fotogalerie
 • Konečné výsledky
 • Startovky
 • Rozpis závodu
 • Sponsoři závodu