• Fixní kontroly v Krušnohoří
 • Výuka OB v Krušnohoří
 • Další areály pevných kontrol v ČR
 • Úvod do orientačního běhu

  Co vás čeká v lese při krajském přeboru škol v úterý 5. 4. 2011

  Orientační běh (zkratka OB) je moderní vytrvalostní sportovní odvětví, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly s červenobílými lampiony) ve stanoveném pořadí. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje správná orientace a rychlý běh.

  Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportovištěm může být každý les i městský park. Při samotném závodě se pohybujete ve zdravém prostředí na čistém vzduchu, přičemž běh po měkké lesní půdě neničí vaše klouby tak jako běh po asfaltu. Zároveň si sami volíte tempo běhu a je jen na vás, zda závod pojmete jako procházku či souboj s časem. Jsou tací, kteří se z lesa vrací s pusou modrou od borůvek, popř. do cíle dorazí s dresem plný hub :-).

  Teď v dubnu asi na žádné houby ani borůvky nenarazíte, ale i tak vás čeká nezapomenutelný zážitek. Sami, bez cizí pomoci, dokážete absolvovat orientační závod. Jeho trasa není na rozdíl od atletických sportů nijak v terénu vytyčena, pouze nejmenší děti (deset let a mladší), mívají trať vyznačenou oranžovými fáborky. Ostatní si musí vystačit pouze s mapou, ve které mají růžovou barvou pospojovány start vyznačený trojúhelníkem, jednotlivé kontroly (kolečka s pořadovými čísly) a cíl (značený dvojitým kroužkem).

  V terénu se jako kontrolní stanoviště volí význačné situační či terénní prvky (křižovatky cest, ploty, kameny, prameny, posedy, krmelce, jámy apod.). Každá kontrola mívá na lampionu či kleštích číselné kódové označení (např. 31, 54, 62…), takže vždy můžete rozpoznat, zda jste našli správnou, nebo cizí kontrolu, např. z nějaké jiné tratě. V mapě se objekty kontrol nachází vždy ve středu kolečka, detailní poloha každé kontroly je ještě upřesněna popisem (např. východní roh plotu). Vaším úkolem je ve stanoveném pořadí obejít všechny „vaše“ kontrolní body. Průchod kontrolou se zaznamenává oražením kleštičkami do políčka v papírové průkazce. Pokud některou z kontrol nenajdete, neorazíte, nebo vynecháte, budete ve výsledcích zařazeni až za ty, kteří správných kontrol nalezli více. Vítězí ten, kdo zvládne oběhnout všechny kontroly v nejkratším čase.

  Orientační běžci většinou nevybíhají do lesa hromadně, ale postupně, např. v minutových intervalech. Startovní čas má každý zapsaný ve svém startovním průkaze, který dostanete na prezentaci, nebo od svého vedoucího/učitele. Kromě toho si start svůj i svých soupeřů můžete vyhledat ve startovní listině vyvěšené na shromaždišti a poblíže startu. Pozor, start nebude přímo v centru závodu, musíte k němu dojít 700 metrů po modrobílých fáborkách. Každý si sám musí ohlídat, aby vystartoval včas. Toho, kdo přijde pozdě, sice pořadatelé do lesa pustí, ale zpoždění mu neodečtou. Proto doporučujeme vyrazit od školy min. 10 minut předem, abyste svým soupeřům zbytečně nenabízeli náskok hned na začátku.

  Pokud úspěšně absolvujete celou trať, dostanete se na poslední kontrolu, tzv. sběrku. Z ní vedou červenobílé fáborky do cíle, kde na všechny čeká malá sladká odměna :-).

  Je nám jasné, že mnozí z vás nejspíše nemají žádnou zkušenost s orientačním během a možná ani s mapou vůbec. Proto jsme tratě postavili tak, aby nebyly příliš orientačně náročné a vedly prakticky jen po cestách. Věříme, že se všichni s nástrahami orientačního závodu dokážete vypořádat.

  Na vaši účast se těší pořadatelé.

  Nabídka

 • Úvod do orientačního běhu
 • Školení instruktorů
 • Přebor škol
 • Trénink v Drážďanech